Sabtu, 06 Maret 2010

CRI Quiz Pengetahuan Ekspo Dunia Shanghai 2010

Saudara:    Ekspo Dunia 2010 akan dilangsungkan di Shanghai pada 1 Mei hingga 31 Oktober tahun ini. Untuk membantu saudara pendengar dan para pengguna internet mendapat sedikt sebanyak maklumat mengenai Ekspo Dunia 2010 ini, Radio Antarabangsa China (CRI) menganjurkan Kuiz Pengetahuan Global mengenai Ekspo Dunia 2010 mulai 20 Februari, melalui siaran radio dan laman web. Kami mengalu-alukan penyertaan anda dalam kuiz ini.
Alamat laman web quiz ini ialah:

     http://malay.cri.cn/504/2010/02/25/Zt242s109184.htm

    Kami juga mengalu-alukan pandangan daripada saudara berkait dengan Ekspo Dunia 2010 di Shanghai dan kuiz kali ini.

    Terima kasih

  Salam mesra
  Bahagian Bahasa Melayu CRI

Tidak ada komentar: