Selasa, 15 Desember 2009

CRI, "Sepuluh Berita Asia Tenggara yang Paling Penting Tahun 2009"


Hi,saudara pendengar,

Pemilihan "Sepuluh Berita Asia Tenggara yang Paling Penting Tahun
2009" mulai dilaksanakan dari 15 Disember 2009 sehingga 15 Januari,
2010. Pilihlah "Sepuluh Berita Asia Tengah yang Paling Penting Tahun
2009" menurut pendapat anda. Anda boleh membuat pilihan melalui laman
web CRI atau kirim e-mel kepada kami.Program ini menawarkan "Hadiah
Penyertaan" kepada 100 pelayar.

Laman web tentang pemilihan sepuluh berita Asia Tenggara yang paling
penting tahun 2009 adalah:
    http://malay.cri.cn/504/2009/12/09/Zt181s106432.htm


Salam mesra

Bahagian Bahasa Melayu CRI (disadur red_java)

Tidak ada komentar: