Kamis, 10 Maret 2011

Surat dari CRI Malay

Tahniah! Anda telah dipilih menjadi peserta bertuah bagi program “Pemilihan 10 Berita Asia Tenggara yang Paling Penting Tahun 2010” Anjuran Radio Antarabangsa China.
Kami ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih atas penyertaan anda dalam program tersebut.

Sebagai tanda penghargaan, kami akan mengirim Buku “Bahasa Mandarin Harian” teribitan CRI kepada anda. Sila balas e-mel ini berserta alamat surat-menyurat anda.

Bahagian Bahasa Melayu
CRI

Tidak ada komentar: